<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4916392385208107297\x26blogName\x3dblOg+si+kecik\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nurulrahim90.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nurulrahim90.blogspot.com/\x26vt\x3d-3898167582806703752', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>BE MY FOLLOWER N HOPE U ENJOY

THANKS FOLLOW ME!

blog me links SHOUT

4 Comments:

 • salam BW
  mekasih coz 4low kongsi yer :)

  urm..dunia sekarang wak. makin kejam. makin tiada sifat kemanusiaan. mana pergi yer iman..mana pergi yer fikiran..xdapat menilai dosa pahala..diri sendiri yang tentukan

  jom singgah n komen cni jgk yer
  http://kongsi-apa2-aje.blogspot.com/p/berkongsi-disini.html

  mekasih (^_^)

  By Blogger Kongsi Apa2 Aje, at 4 Oktober 2011 8:38 PG  

 • 2laa dunia sekarang.x mghargai langsung kan..
  daa kandung 9 bulan patu nak buang baby tu..
  lau x nak budak tuh,bg at orang yg memerlukan ker..
  ish2..

  By Blogger Thania, at 4 Oktober 2011 5:21 PTG  

 • semuanya berkait dengan seseorang melanggar hukum hakam allah..bila dah tak tahu dosa pahala., berzina hingga sampai melahirkan anak luar nikah, beginilah jadinya..

  *folo ur blog

  By Blogger Sekamar Rindu, at 4 Oktober 2011 9:19 PTG  

 • Baik bagi hukuman mati jer emaknya tu, yelah membunuh kan! -emo btul!

  By Blogger Adie Achim, at 4 Oktober 2011 9:25 PTG  

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.<< Home